Sunday, January 5, 2014

ஶிவனது பத்தாயிரம் நாமங்கள் ... (301-400)

श्री साम्बसदाशिवायुतनामावलि: 
ओम् नम: शिवाय ।

ओम् अनौपम्याय नम:
ओम् अनिर्देश्याय नमः
ओम् अनुद्दिष्टाभिधानाय नमः
ओम् अपराय नमः
ओम् अप्सरोगणसेविताय नमः
ओम् अपवर्गप्रदाय नमः
ओम् अपरिच्छेद्याय नमः
ओम् अपां निधये नमः
ओम् अप्रतिमाकृतये नमः
ओम् अपराजिताय नमः
ओम् अपरार्घप्रभवे नमः
ओम् अप्रमेयाय नमः
ओम् अप्रलोभाय नमः
ओम् अप्रतिमाय नमः
ओम् अप्रमाणाय नमः
ओम् अप्रियाय नमः
ओम् अपूर्वाय नमः
ओम् अप्सराणां पतये नमः
ओम् अपहूताय नमः
ओम् अप्रमिताय नमः – ३२०

ओम् अपवर्गदाय नमः
ओम् अप्रतरणाय नमः
ओम् अप्रमेयगुणाधाराय नमः
ओम् अपरिग्रहाय नमः
ओम् अपधृष्याय नमः
ओम् अपाराय नमः
ओम् अपर्णाकुच कस्तूरी रञ्जिताय नमः
ओम् अप्राकृत महादिव्यपुरस्थाय नमः
ओम् अप्र्तिमात्मने नमः
ओम् अपवर्गदायिने नमः
ओम् अपूर्व प्रथमाय नमः
ओम् अपरिच्छिन्नाय नमः
ओम् अपरिमेयाय नमः
ओम् अपमृत्युविनाशकाय नमः
ओम् अपस्मार शिरश्र्छेत्रे नमः
ओम् अपराधहराय नमः
ओम् अपर्णाकलत्राय नमः
ओम् अपगतकलुषप्रपञ्चाय नमः
ओम् अपार परमेश्वराय नमः
ओम् अपर्णया विहारिणे नमः -३४०

ओम् अपरजाय नमः
ओम् अप्रगल्भाय नमः
ओम् अपराजित विक्रमाय नमः
ओम् अबुद्धानां प्रतिमास्थाय नमः
ओम् अभिवाद्याय नमः
ओम् अभिगम्याय नमः
ओम् अभिरामाय नमः
ओम् अभयाय नमः
ओम् अभ्युदीर्णाय नमः
ओम् अभयंकराय नमः
ओम् अभीताय नमः
ओम् अभयप्रदचरित्राय नमः
ओम् अभूताय नमः
ओम् अभीष्टप्रदाय नमः
ओम् अभयदाय नमः
ओम् अभिषेक सुन्दराय नमः
ओम् अभूमये नमः
ओम् अभ्रकेशाय नमः
ओम् अभेद्याय नमः
ओम् अमराधीश्वराय नमः – ३६०

ओम् अमृतशिवाय नमः
ओम् अमराय नमः
ओम् अमुख्याय नमः
ओम् अमित्रजिते नमः
ओम् अमोघार्थाय नमः
ओम् अमोघाय नमः
ओम् अमृताय नमः
ओम् अमृतपे नमः
ओम् अम्रुताशनाय नमः
ओम् अम्रुताङ्गाय नमः
ओम् अमृतवपुषे नमः
ओम् अमिताय नमः
ओम् अमोघदण्डिने नमः
ओम् अमोघविक्रमाय नमः
ओम् अमराधिपाय नमः
ओम् अमानाय नमः
ओम् अमरांचितचरणाय नमः
ओम् अमर्षणाय नमः
ओम् अमेढ्राय नमः
ओम् अमदाय नमः – ३८०

ओम् अमोहाय नमः
ओम् अमित तेजसे नमः
ओम् अम्रुताधीशाय नमः
ओम् अम्रुताकराय नमः
ओम् अमित प्रभाय नमः
ओम् अमेयाय नमः
ओम् अम्रुतेश्वर रूपाय नमः
ओम् अमूर्तये नमः
ओम् अमूर्ताय नमः
ओम् अम्रुतपाय नमः
ओम् अमोघ विग्रहाय नमः
ओम् अमरजिते नमः
ओम् अम्रुत्यवे नमः
ओम् अमरेश्वराय नमः
ओम् अमेयान्धक मर्दनाय नमः
ओम् अमेयमानाय नमः
ओम् अमोघ मनोरथाय नमः
ओम् अमोघ महालीलाय नमः
ओम् अमोघ महाबलाय नमः
ओम् अमलाज्ञानतम: पटलचन्द्राय - ४००

ஸ்ரீ ஸாம்பஸதாஶிவ அயுதநாமாவளி

 ஓம் நம: ஶிவாய |

ஓம் அனௌபம்யாய நம:
ஓம் அனிர் தே³ஶ்யாய நம:
ஓம் அனுத்³தி³ஷ்டாபி⁴தா⁴னாய நம:
ஓம் அபராய நம:
ஓம் அப்ஸரோக³ண ஸேவிதாய நம:
ஓம் அபவர்க³ ப்ரதா³ய நம:
ஓம் அபரிச்சே²த்³யாய நம:
ஓம் அபாம்ʼ நித⁴யே நம:
ஓம் அப்ரதிமா க்ருʼதயே நம:
ஓம் அபராஜிதாய நம:
ஓம் அபரார்க⁴ ப்ரப⁴வே நம:
ஓம் அப்ரமேயாய நம:
ஓம் அப்ரலோபா⁴ய நம:
ஓம் அப்ரதிமாய நம:
ஓம் அப்ரமாணாய நம:
ஓம் அப்ரியாய நம:
ஓம் அபூர்வாய நம:
ஓம் அப்ஸராணாம்ʼ பதயே நம:
ஓம் அபஹூதாய நம:
ஓம் அப்ரமிதாய நம​: – 320

ஓம் அபவர்க³தா³ய நம​:
ஓம் அப்ரதரணாய நம:
ஓம் அப்ரமேய கு³ணா தா⁴ராய நம:
ஓம் அபரி க்³ரஹாய நம:
ஓம் அபத்⁴ருʼஷ்யாய நம:
ஓம் அபாராய நம:
ஓம் அபர்ணாகுச கஸ்தூரீ ரஞ்ஜிதாய நம:
ஓம் அப்ராக்ருʼத மஹா தி³வ்ய புரஸ்தா²ய நம:
ஓம் அப்ரதிமாத்மனே நம:
ஓம் அபவர்க³தா³யினே நம:
ஓம் அபூர்வ ப்ரத²மாய நம:
ஓம் அபரிச்சி²ன்னாய நம:
ஓம் அபரிமேயாய நம:
ஓம் அபம்ருʼத்யு வினாஶகாய நம:
ஓம் அபஸ்மார ஶிரஶ்சே²த்ரே நம:
ஓம் அபராத⁴ ஹராய நம:
ஓம் அபர்ணா கலத்ராய நம:
ஓம் அபக³த கலுஷ ப்ரபஞ்சாய நம:
ஓம் அபார பரமேஶ்வராய நம:
ஓம் அபர்ணயா விஹாரிணே நம​: -340

ஓம் அபரஜாய நம​:
ஓம் அப்ர க³ல்பா⁴ய நம:
ஓம் அபராஜித விக்ரமாய நம:
ஓம் அபு³த்³தா⁴னாம்ʼ ப்ரதிமாஸ்தா²ய நம:
ஓம் அபி⁴வாத்³யாய நம:
ஓம் அபி⁴க³ம்யாய நம:
ஓம் அபி⁴ராமாய நம:
ஓம் அப⁴யாய நம:
ஓம் அப்⁴யுதீ³ர்ணாய நம:
ஓம் அப⁴யங்கராய நம:
ஓம் அபீ⁴தாய நம:
ஓம் அப⁴ய ப்ரத³ சரித்ராய நம:
ஓம் அபூ⁴தாய நம:
ஓம் அபீ⁴ஷ்ட ப்ரதா³ய நம:
ஓம் அப⁴யதா³ய நம:
ஓம் அபி⁴ஷேக ஸுந்த³ராய நம:
ஓம் அபூ⁴மயே நம:
ஓம் அப்⁴ரகேஶாய நம:
ஓம் அபே⁴த்³யாய நம:
ஓம் அமராதீ⁴ஶ்வராய நம​: – 360

ஓம் அம்ருʼத ஶிவாய நம​:
ஓம் அமராய நம:
ஓம் அமுக்²யாய நம:
ஓம் அமித்ர ஜிதே நம:
ஓம் அமோகா⁴ர்தா²ய நம:
ஓம் அமோகா⁴ய நம:
ஓம் அம்ருʼதாய நம:
ஓம் அம்ருʼதபே நம:
ஓம் அம்ருதாஶனாய நம:
ஓம் அம்ருதாங்கா³ய நம:
ஓம் அம்ருʼதவபுஷே நம:
ஓம் அமிதாய நம:
ஓம் அமோக⁴த³ண்டி³னே நம:
ஓம் அமோக⁴விக்ரமாய நம:
ஓம் அமராதி⁴பாய நம:
ஓம் அமானாய நம:
ஓம் அமராஞ்சித சரணாய நம:
ஓம் அமர்ஷணாய நம:
ஓம் அமேட்⁴ராய நம:
ஓம் அமதா³ய நம​: – 380

ஓம் அமோஹாய நம:
ஓம் அமித தேஜஸே நம:
ஓம் அம்ருதாதீ⁴ஶாய நம:
ஓம் அம்ருதாகராய நம:
ஓம் அமித ப்ரபா⁴ய நம:
ஓம் அமேயாய நம:
ஓம் அம்ருதேஶ்வர ரூபாய நம:
ஓம் அமூர்தயே நம:
ஓம் அமூர்தாய நம:
ஓம் அம்ருதபாய நம:
ஓம் அமோக⁴ விக்³ரஹாய நம:
ஓம் அமரஜிதே நம:
ஓம் அம்ருத்யவே நம:
ஓம் அமரேஶ்வராய நம:
ஓம் அமேயாந்த⁴க மர்த³னாய நம:
ஓம் அமேயமானாய நம:
ஓம் அமோக⁴ மனோரதா²ய நம:
ஓம் அமோக⁴ மஹாலீலாய நம:
ஓம் அமோக⁴ மஹாப³லாய நம:
ஓம் அமலா ஞானதம: படலசந்த்³ராய - 400

..... தொடரும் .....

- Courtesy: Vasudevan Tirumurti @ "anmikam4dumbme"

No comments:

Post a Comment