Thursday, March 13, 2014

ப்ரேத ஸம்ஸ்காரம்

...

ப்ரேத ஸம்ஸ்காரம் : சரீரத்தின் சிறப்பு ..... ஸ்ரீ மஹா பெரியவா

இறந்த உடலுக்கு ஏன் காரியம் செய்ய வேண்டும்? இப்படி ஒரு கேள்வி தோன்றும், உடம்பை விட்டுப் போன ஜீவனின் த்ருப்திக்காக ச்ராத்தம் முதலானவை செய்வது பரோபகாரம் என்றால் ஸரிதான். ஆனால் ஜீவன் (உயிர்) போன இந்த வெறும் உடம்புக்கு எதற்கு ஸம்ஸ்காரம் என்று தோன்றலாம்.

”உயிரோடு இருக்கிறவர்களுக்கே உபகாரம் பண்ண முடியாமலிருக்கிறது. செத்துப்போனபின் பிணத்துக்கு என்ன ஸேவை வேண்டிக் கிடக்கிறது? ஏதோ ஸம்பிரதாயம் என்று வந்தவிட்டதால், அதை விடுவதற்கு பயமாயிருப்பதால் அவாளவாள் வீட்டில் மரணம் நடந்தால் ப்ரேதஸம்ஸ்காரம் பண்ணத்தான் வேண்டியிருக்கிறது. இது போதாதென்று, யாரோ அநாதை போய்விட்டானென்றால், அவன் உடம்பை முனிஸிபாலிடிக்காரர்கள் அடக்கம் செய்யப் போகும்போது, நாமெதற்கு வலுவிலே தடுத்து, ‘ஸம்ஸ்காரம்’ பண்ணுகிறேன் என்று இழுத்துவிட்டுக் கொள்ள வேண்டும்? பிரேதமென்றாலே ஒரு பயம், கூச்சம் இருக்கிறது. இதில் ஸம்பந்தமில்லாததை எதற்காக நாமாக எடுத்துப்ோட்டுக் கொள்ளவேண்டும்? உயிர்போன வெறும் கட்டையான உடம்புக்கு என்ன பரோபகாரம் வேண்டியிருக்கிறது?” என்று ேட்கலாம்.

சாஸ்திரங்களைக் கூர்ந்து பார்த்தால் ஒரு ஜீவன் சரீரத்தை விட்டுப் போய்விட்டாலும், அதன் அங்கங்களில் கண்ணில் ஸூர்யன், வாயில் அக்னி, கையில் இந்திரன் என்றெல்லாம்மிருக்கும் தேவாம்சங்கள் உடனே அதனதன் மூலஸ்தானத்துக்குப் போய்விடவில்லை என்று தெரிகிறது பிரேத ஸம்ஸ்காரத்தின் மூலம்தான் அவற்றை அதனதன் ஸ்தானத்துக்கு அனுப்பி வைக்கிறோம். அபர மந்த்ரங்களைப் பார்த்தால் தெரியும்.

ஜீவாத்மா என்கிற புருஷன் பதினாறு கலை உள்ளவன் என்பார்கள். இதில் பதினைந்து கலைகள் மட்டுமே உயிராக இருப்பது என்றும், உடம்பும் ஒரு கலை என்றும், எனவே உயிர் போன பின்னும் ஒரு கலை உள்ள அந்த உடலை ஈஸ்வரார்ப்பணமாக்கவே பிரேத ஸம்ஸ்காரம் தேவைப்படுகிறது என்றும் ஒரு அபிப்ராயம் உண்டு.

சாஸ்த்ரங்களில் தஹனம் பண்ணுவதை ‘அந்த்யேஷ்டி’- அந்திய இஷ்டி – அதாவது ‘இறுதியான வேள்வி’ என்றே ரொம்பவும் உயர்த்திச் சொல்லியிருக்கிறது. கர்ப்பம் தரிப்பிலிருந்து ஒரு ஜீவனை ஒவ்வொரு பருவத்திலும் எப்படி சுத்தி பண்ண வேண்டும் என்பதற்காக சாஸ்த்ரங்களில் நாற்பது ஸம்ஸ்காரங்களைச் சொல்லியிருக்கிறது.

‘ஸம்ஸ்காரம்’என்றால் ‘நன்றாக ஆக்குவது’ என்று அர்த்தம். (‘நன்றாக ஆக்கப்பட்ட’பாஷைதான் ‘ஸம்ஸ்க்ருதம்’.) உபநயனம், விவாஹம் ஆகிய எல்லாமே ஜீவனை அந்தந்த நிலையில் பக்குவப்படுத்துவதற்காக ஏற்பட்ட ஸம்ஸ்காரங்கள்தான். வாழ்நாள் கர்மா முழுவதையும் ேள்வியாக ஈஸ்வரனிடம் ஆஹ§தி செய்துகொண்டே இருக்கிற ரீதியில் இந்த நாற்பது ஸம்ஸ்காரங்கள் வகுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

இப்படி வாழ்க்கையையே யாகமாகச் செய்த ஒருத்தனுக்கு, வாழ்க்கை முடிந்தபிறகு கடைசியில் மற்றவர்கள் செய்கிற யாகம்தான் – அதாவது அந்திய இஷ்டியே ப்ரேத ஸம்ஸ்காரமாகும். எந்த உடம்பை வைத்துக்கொண்டு பாக்கி யஜ்ஞங்களை ஒருத்தன் பண்ணினானோ, அந்த உடம்பையே சிதாக்னி (சிதை) யில் ஹோமம் பண்ணிவிடுவதுதான் இது. ப்ரேத ஸம்ஸ்கார மந்த்ரங்களில் அப்படித்தான் சொல்லியிருக்கிறது. ஹோமத்துக்குரிய மற்ற வஸ்துக்களை நெய்யினால் சுத்தி செய்து அக்னியில் போடுகிற மாதிரித்தான் ப்ரேதத்தையும் சுத்தம் பண்ணி, தஹனம் செய்யச் சொல்லியிருக்கிறது. உடம்பு ஈஸ்வரனுக்கு அர்ப்பணம் செய்யப்படுகிறது. மண்ணில் அடக்கம் பண்ணுவதானாலும் ஈஸ்வரார்ப்பணமே ஆகிறது.

இதைப்பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் சொல்கிறேன்.
‘தேஹம் ரொம்ப இழிவானது. இதிலிருந்து விடுபடவேண்டும்’ என்று பெரியவர்கள் பாடி வைத்திருப்பதெல்லாம் உண்மைதான். ஆனால் இன்னொரு நிலையில் பார்த்தால் இந்த தேஹம் என்பது ஒரு மஹா அத்புதமான மெஷினாக இருக்கிறது. ஒரே மெஷினில் ஒவ்வொரு பாகம் ஒவ்வொரு தினுஸான கார்யத்தைச் செய்கிறது. கண் என்று ஒன்று வெளிச்சத்தையும், வர்ணங்களையும் பார்க்கிறது. காது என்று ஒன்று சப்தங்களைக் கேட்கிறது. இருக்கிறதெல்லாம் ஒரே ஆத்மா - இத்தனை அவயவங்களுக்குள்ளேயும் ஒரே ஜீவன்தான் இருக்கிறது என்றாலும், கண்ணும், காதும் கிட்டக்கிட்ட இருந்துங்கூட கண்ணால் கேட்க முடிவதில்லை; காதால் பார்க்க முடிவதில்லை! பக்கத்திலேயே வாய் என்று ஒன்று அதற்குத்தான் ருசி தெரிகிறது. பேசுகிற சக்தியும் அதற்கே இருக்கிறது. தொண்டையில் பல தினுஸாகக் காற்றைப் புரட்டி அழகாக கானம்செய்ய முடிகிறது.

பல வஸ்துக்களைப் பிடிப்பதற்கு ஏற்றமாதிரி கையும் விரல்களும் அமைந்திருக்கின்றன. இந்த அமைப்பு கொஞ்சம் வேறுவிதமாக இருந்தாலும் இப்போது நாம் பண்ணுகிற கார்யங்களைப் பண்ண முடியாது. அடி எடுத்து வைத்து மேலே போவதற்கு வசதியாகக் காலின்அமைப்பு இருக்கிறது. நடக்கிறபோது கூடியமட்டும் ஜீவராசிகள் நசுங்காதபடி, பூரான் மாதிரியானவற்றின் மேலேயே நாம் பாதத்தை வைத்தால்கூட அவை நெளிந்துகொண்டு ஓட வசதியாக உள்ளங்கால்களில் குழித்தாற்போன்ற ஏற்பாடு, சப்பணம் கூட்டி உட்கார வசதியாக முழங்காலில் எலும்பு நரம்புகளின் அமைப்பு – என்று இப்படி ஒவ்வொன்றைப் பார்த்தாலும் பராசக்தி எத்தனை ஸூ¨க்ஷ்மமான கல்பனையோடு ஒரு சரீரத்தைப் பண்ணியிருக்கிறாள் என்று ஆச்சரியமாக இருக்கிறது!

ஆஹாரத்தை ஜெரிக்க ஒரு அங்கம், ஜெரித்ததை ரத்தமாக்க ஒரு அங்கம். மூச்சுவிட ஒன்று, ரத்தத்தை ‘பம்ப்’ பண்ண ஒன்று - எல்லாவற்றுக்கும்மேலே ஸகல கார்யங்களையும் டைரக்ட் பண்ணி கன்ட்ரோல் பண்ணும் மூளை – என்றெல்லாம் விசித்ர விசித்ரமாக பகவான் சரீரத்தைக்கல்பித்திருக்கிறான். சதை, ரத்தம், மஸில்ஸ், நரம்பு, எலும்பு என்ற ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ‘பர்பஸ்’ இருக்கிறது. எலும்புக்குள்ளேகூட மஜ்ஜை என்ற ஜீவஸத்து ஓடுவது ஒரு அதிசயம். மனித சரீரத்தில் இருக்கும் கோடிக்கணக்கான ஸெல்களில் ஒவ்வொன்றும் ஒரு அத்புத லோகம்.

இப்படித் தனித்தனியாக ஒவ்வொரு பாகமும் ஒரு அத்புதமான மெஷினாக இருப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், எல்லாமாக ஒன்றுக்கொன்று இசைவாக ஸஹாயம் செய்து போஷித்துக் கொள்வதும் மஹா அதிசயமாக இருக்கிறது. ஆனபடியால், எவனோ லக்ஷத்தில் ஒருவன் தேஹம் பொய், மனஸ் பொய் என்று புரிந்துகொள்ளும் ஞானியாக ஆனாலும், பாக்கி எல்லாரும் பகவான் தந்திருக்கிற இந்த அத்புதமான மெஷினை வைத்துக்கொண்டு தர்மமாக வாழத்தான் முயற்சி பண்ண வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். இந்த தர்ம வாழ்க்கையிலிருந்துதான் அப்புறம் ஞானத்துக்குப்போக வேண்டியவர்களாயிருக்கிறோம்.

யோசித்துப்பார்த்தால், சரீரத்தை ஏன் மட்டம் என்று திட்டவேண்டும்? அது என்ன பண்ணுகிறது? அது மனஸின் கருவி மட்டும்தானே?கையையும் காலையும் கண்ணையும் வாயையும் மனஸ் நல்லபடி ஏவினால் சரீரம் நல்லதே செய்யும். கை பரோபகாரம் பண்ணும்; அல்லது அர்ச்சனை பண்ணும். கால் கோயிலுக்குப் போகும். கண் ஸ்வாமி தர்சனம் பண்ணும், வாய் ஸ்தோத்ரம் சொல்லும், அல்லது எல்லோருக்கும் ப்ரிய வசனம் சொல்லும். ஆனதால் ‘நிஷித்தம்’ என்று சரீரத்தைக் திட்டுவதுகூட தப்புத்தான்.

”தர்மத்தைச் செய்ய சரீரம்தானே ஸாதனமாயிருக்கிறது?”- சரீரம் ஆத்யம் கலு தர்ம ஸாதனம் – என்று வசனமே இருக்கிறது. ” தேஹோ தேவாலய : ப்ரோக்தா ” – உள்ளேஇருக்கிற பரமாத்மாவுக்கு இந்த உடம்பே ஆலயம் என்கிறோம். ‘ காயமே கோயிலாக ‘ என்று அப்பரும் சொன்னார். திருமூலரும் இப்படியே, ”முன்னே உடம்பு ரொம்ப நிஷித்தம் என்று மட்டமாக நினைத்தேன். அப்புறம் அதற்குள்தான் ஈஸ்வரன் குடிகொண்டிருக்கிறான் என்றுதெரிந்துகொண்டதும், உடம்பை ஓம்பலானேன்” என்று திருமந்திரத்தில் சொல்கிறார்.

ஆனாதல், இப்படிப்பட்ட அத்பதமான, பகவான் கொடுத்த மெஷினை விட்டு உயிர் போனதும் அதைக் கன்னாபின்னா என்று ‘டிஸ்போஸ்’ பண்ணக்கூடாதுதான். மஹா ச்மாசான வாஸியான பரமேஸ்வரனுக்குத்தான் அதை ஆஹூதி பண்ண வேண்டும். எவன் இந்த உடம்பைக்கொடுத்தானோ அவனுக்கே அதைத் திருப்பிக் கொடுக்க வேண்டும்.

உலகத்தில் எந்த தேசத்திலுமுள்ள காட்டுக்குடிகள் உள்பட எல்லோரும் ஏதோ ஒரு தினுஸில் இதைத்தெரிந்து கொண்டிருப்பதால்தான் எங்கே பார்த்தாலும் ப்ரேத ஸம்ஸ்காரம் என்பது ஒரு பெரிய ஸமயச் சடங்காக இருக்கிறது.

செத்துப்போனபின் ஒரு உடம்புக்குள் தேவதாம்சங்கள் ஒட்டிக்கொண்டிருப்பதாக நம்பாவிட்டாலுங்கூட ஒன்றை நினைத்துப் பார்க்க வேண்டும். இத்தனை நாள் அதற்குள் இருந்த ஜீவன் ஈஸ்வர சைதன்யத்தின் ஒரு திவலையல்லவா? எப்போதோ ஸ்வாமி விக்ரஹம் வைத்த புறை என்றால்கூட, இப்போதும் அதில் கண்ட கண்டதுகளை வைக்காமல் ஒரு அகலை ஏற்றிவைக்க வேண்டும் என்று தானே தோன்றுகிறது? அப்படியிருக்க ஈஸ்வர சைதன்யத்தின் அம்சம் இருந்த body -ஐ மரியாதை தந்து மந்த்ரபூர்வமாகதானே dispose செய்ய வேண்டும்?

ஒருத்தன் தன்னுடைய சரீரத்தால் அநேக நன்மைகளைச் செய்தானென்றால், உயிர்போன பின்னும் அந்த சரீரத்துக்கு மரியாதை பண்ணத்தான்வேண்டும். நாஸ்திகர்கள்கூடத் தங்கள் தலைவர்களின் ம்ருத சரீரத்துக்கு மலர்வளையம் வைக்கிறார்களே! ஒருவன் சரீரத்தைக் கெட்டத்திற்கே பயன்படுத்தினான் என்றாலும்கூட, அவனுக்கு அந்த சரீரத்தை இயக்கியது ஈஸ்வர சக்தி என்று தெரியாவிட்டாலும் நமக்குத் தெரிவதால் அதற்குரிய ஸம்ஸ்கார மரியாதையைப் பண்ணத்தான் வேண்டும்.

”அவனாக இந்த சரீரத்தைக் கொண்டு ஈஸ்வரார்ப்பணமாக எந்த நல்லதும் செய்யாமல் போய்விட்டாலும், அதற்கும் ஈடாக, ப்ராயச்சித்தமாக இப்போது நாமாவது இதையே ஈஸ்வரனுக்கு அர்ப்பணம் செய்வோம்."

Courtesy: Krishnamurthy Balasubramanian @ 'Brahmana Sampradaya'

Saturday, March 8, 2014

My Mother's Last Journey

...
Lakshmi Subramanyam, 82 years.
Born in Triplicane, Madras.
Born to Aandam and Vayacheri Nataraja Ramachandra Iyer.
Born with an elder bro Gopalakrishnan & a younger bro Sethuraman.
Married to Aangari Kandaswamy Subramanya Iyer.
Mother of 7 sons.
Grandmother to 5 grandsons & 3 granddaughters.

In November 2013, I had an audience with an Agasthya Siddhar to seek his advices to sort out some shortcomings in my personal life. When I left his place, I just asked him about my mother's 'andimakalam' for which he said that after 3 months, her condition will become worse and within 3 months the end will come to her. And she will undergo a slight painful death. I informed this meeting and his words to my mother and requested her to be very careful from February onwards.

In the third week of January 2014, she migrated to Chennai from Bangalore. At that time she was completely down. Cannot move on her own. Brother Ramesh resigned his job and went with her to take care of her. My mother always do the things by applying some algorithms. And we never question her about her doings. Originaly she expressed her desire to settle down at Pune since my father and her mother breathed their last there and she intended to be cremated on the same place where these two had been cremated.

But she changed her plan and expressed her desire to move to Chennai. A day before her departure, she casually uttered to my bro Swaminathan that she would not come back.

In the last week of January 2014, she had experienced diffculties in breathing and was admitted in a hospital. After a week she was discharged. On the 10th Feb night, she had problems in dischaging urine and admitted in hospital. We were told that her two kidneys have failed and doing dialysis at this age is not at all advisable. They asked us to take her home. Except bros Ramesh & Suresh, none were there. I was in ThiruMandurai for abishekam and other bros at Bangalore.

On hearing this Kumar & Satish reached Chennai but I could not as I was on way to Bangalore from Trichy. On 11th morning, I was told that mother's condition becoming question mark. Planned to go by car with Srikanth in the night. But at the late night, Srikanth was asked to go to Pune on official grounds and train tickets were booked for me and Usha for next day ie 12th. But in the 12th morning, Srikanth postponed his Pune visit and we started by Vento to Chennai around 9.30 am. On the way, he had to attend to so many conference calls and we have reached Chennai around 5 in the evening. Bro Swaminathan had come on 12th morning.

By the time, my mother started to loose her memory power. With great difficulty, she was able to recognise me Usha and Srikanth. And she asked me in a good tone 'nee saptaya (did you eat)'. I informed Umakanth and Kanu to rush immediately to see my mother. Around 8 in the night, they came along with Nagars. But my mother could not recognize them. Fortunately 10 days earlier, both Umakanth & Kanu called on my mother and my mother conversed with them.

My mother's pulse rate was drastically dipping around 8 in the night when Umakanth came. I have asked him to return back with Usha and they left immediately. Srikanth also left. But slowly the pulse rate had come to normal level. Since the situation was not alarming, bro Swaminathan also left for Bangalore.

The rest had gone to sleep. Ramesh and Kumar were sleeping near mother. Around 1 in the night, we all woke up and found that our mother's breathe slowly reducing. We were holding her and watching her. A sudden sound went off from her mouth at 1.30 and the end came.

The end was clocked as 1.30 am on Friday the 14th February 2014 but as per our Panchangam it was 13th Thursday night, Kumba Maasam Sukla Palsham Sathurdasi Thithi.

Satish and Narayanan to hospital to fetch Doctor to certify the death. Doctor came around 2.20 and certified. Text messages sent to all close relatives at 2.30 and informed them that the Cremation will be done before 12 noon on 14th.

Around 3.30 am, Sundu Chithappa, Thangam Chithi, Meena Authai, Sethu Mama, Vimla Mami, Prakash, Raju and Ravi came. Then after an hour, Saradha Chithi, Goma Authai, Akila, Kanchana, Priya, Rama, Uma & her parents came. Srikanth came at 6 and Usha, Umakanth & Kanu came at 7.30 in the morning. And Balu.

The Final Rites started at 9.30 and went for an hour and half. Were informed that Swaminathan is driving from Bangalore with Rekha, Akshay & Vinuda. By 12 noon, started the Last Journey. The pal bearers were Prakash, Ravi, Raju and Balu. All menfolks to cremation ground. Waited for Swaminathan. Then MayanaBhoomi Samskar. Then lit the pyre. Mother gone with flames.

Next day, collection of bones and ashed, and immersion into Ocean.

By noon, left for Bangalore. Srikanth on wheels. Me Usha and Sama. Reached OBz around 9 in the night, after dropping Sam at his place. Next day came, Ramesh Kumar Satish by train.

The Rituals for 9th Day to 12th Day were performed at a hall nearby Lakeview Sri MahaGanpati Temple, Ulsoor Lake. Rajesh came for 10th Day ceremony, for Kuzhi Tharpan. Gopal & Chandu came.

The 13th Day Suba Sweekaram was done at mother's place in Jogpalya. Sundu Chithappa came.

It was planned to perform the Rituals, 27th Day Oonamasigam to Varushapdigam at OBz. May the God and the departed Mother bless us.

An Astonishment ...

On 09/11/2013 when I met the Agastya Siddhar, he said that after 3 months my mother's health will become worse and within 3 months the end will come. Also he uttered a Tamil sentence when I was about to leave him.
That was,
" Kumba Udayathila, Unakku pidicha Sivarathiri velaiyele, Pakshi paranthadum ". I could not understand the meaning and scribbed in on my ipad. And totally forgot.

I met him on 09-11-2013. He said, after 3 months her health will become worse. We admitted our mother at hospital on 10-02-2014, that was exactly after 3 months from 09-11-2013. The end came on 13th night, that was after 3 days.

After completion of Suba Sweekaram function, when I was looking for a reference in my iPad I came across this sentence.

When I dissected it for the meaning, I was stoned.

The end came to my mother at 1.30 in the very early morning. That day was the First of the Tamil month Maasi and the Thithi was Sathurdasi.

When I was doing the rites, the Vadyar said 'Kumba mase, Sukla pakshe, Sathurdasyam".

For every Maha Shivratri I used to give Honey for abishekam to our Kuladeivam for Moonam Kalam.

Apply these parameters to the Sidhhar sentence.

" Kumba Udayathila, Unakku pidicha Sivarathiri velaiyele, Pakshi paranthadum "

Kumba Udaythila = at the start of Kumba = the First Day of Kumba Masam

Unakku pidicha Sivarathiri velaiyele = Moonam Kalam 1 am to 3 am & Sivarathri is Sathurdasi Thithi

Pakshi paranthadum = bird will fly away = Soul departed

My mother passed away at 1.30 on the first day of the Tamil month Maasi (Kumba Mase) on the Sathurdasi Thithi.

The Siddha Vakyam never fails.

Friday, March 7, 2014

Janma Nakshtra Day @ Thirumandurai

...
10th February 2014 .. My 62nd Janma Nakshtra Day.
Born in Mirgasirisha in Nandana Thai in 1953, I have completed 61 years.

It was planned to perform Full Abishekam to all the Deities at our KulaDeivam temple at ThiruMandurai. A week back, met my mother and got her blessings and guidance for this performance. Me and Usha been to Mala's house two days earlier to make arrangements for this event. Because of non availability of train tickets, took KPN.

A to Z of the Abishekam samans including vastrams and 'Prasadam' provisions bought at Mangal & Mangal. Been to temple a day earlier to handover the provisions to Mani so as to prepare the Prasadams.

Umakanth, Kanu, Heenu and Mrs & Mr Nagar arrived by Rockfort a day earlier and ferried them to a hotel near Chatram Bus Stand. Then Me, Usha, UK, Heenu and Nagars been to ThiruvanaiKovil. After a very long time, I am visiting this magnificient temple. Had an atmarta darshan of the Divine Mother & Father. Then to Mala's house to have lunch. Then to Samayapuram. Mala too accompanied. Here too had a fully satisified darshan of Samayapurathal. Then to Eesambalathy Amman temple at BishandarKovil. The Grama Devadai. What a mental happiness. Explained to Kanu about the temple and Marulali. Then to SriRengam temple. Due to shortage of time, had only darshan of Sakkrathalwar.

Me and Usha back to Mala's house and UK, Kanu, Nagars to hotel. Me and Krish to Poo Kadai and purchased the Malais and uthiripoo and other items. Around 11.30 in the night, Srikanth rang up and informed that he is driving and will be reaching the house in a hour. It is a good sign that he is mingling and he slept in the Mala's house.

Next day at 6.30 in the morning, except Srikanth, all to ThiruMandurai. Both Usha and Kanu put 'MaaVilakku' before Amman. By the time the Abishekam started, Srikanth arrived. First, each and every Parivara Deities. Abishekam & Vastram. Started with the Nandis standing before Amravaneswarar & Valambigai. Then, Nardhana Vinayagar, Aadi Sankarar, Dakshinamurthy, Periya Pillaiyar, Valli Devaiyanai sameda Subramanyar, GajaLakshmi, BalaDandyuthapani, Vishnu, Brahma, Durgai, Chandikeswarar, Navargrahas, Suryan, Bairvar, Nalwar and Periya Nandi. For these Devadas, only Paal Abishekam.

Then full Abishekam. Paal, Thayir, Thean, Panchamirtham, Santhanam, et al. Nagars brought Ganga Jal from Haridwar. Abishekam was done with the holy water for Ammai & Appan. The same abishekam to Karuppu. Then Vastram, Malais, and Archanai.

Nagar brought me a Spadiga Malai & Rudraksha Malai, and for Usha a venmuthu malai. All these adorned to Ammai & Appan during abishekam.

Vashti & Pudavai to Mani, Kumar, Ramdas & family along with 500Rs. Also to MadaPalli cook a veshti with 200. Given sufficient amount to Mani, Kumar's son and Ramdas for abishekam & archanai.

Then Prasadam. Sakrai Pongal, Vadai, Puliyodarai & Thayir sadam. No doubt, very tasty. Then me, Usha & Srikanth to Mala's house. Uamakanth, Kanu, Nagars to hotel.

After a nap, me Usha Srikanth left Mala's house in the evening by Vento for Bangalore. On way, paid a courtesy visit to meet Nagars at hotel. From Karur to Bangalore, very good road. Reached Oasis Breeze around 2 in the night.

An approximate of 20K spent for this Abishekam & Archani.