Friday, January 3, 2014

ஶிவனது பத்தாயிரம் நாமங்கள் ... (201-300)

श्री साम्बसदाशिवायुतनामावलि:
ओम् नम: शिवाय ।

ओम् अनन्तपादाय नमः
ओम् अनन्तलोचनाय नमः
ओम् अनन्तबाहवे नमः
ओम् अनन्तमूर्ध्ने नमः
ओम् अनन्तमूर्तये नमः
ओम् अनागतलिङ्गाय नमः
ओम् अन्नराजाय नमः
ओम् अनणवे नमः
ओम् अनन्तविग्रहाय नमः
ओम् अनन्यघ्ने नमः
ओम् अनाध्यार्य नमः
ओम् अनुग्राय नमः
ओम् अनर्थघ्ने नमः
ओम् अनातुराय नमः
ओम् अनन्त कल्याण परिपूर्ण महोदयाय नमः
ओम् अनसूयकाय नमः
ओम् अन्नमयाय नमः
ओम् अन्नदाय नमः
ओम् अनिर्विण्णाश्रितजनाय नमः
ओम् अनपायाय नमः – २२०

ओम् अनावेक्ष्याय नमः
ओम् अनन्तवीर्याय नमः
ओम् अनन्तमायिने नमः
ओम् अनादि निधनाय नमः
ओम् अनन्त रूपिणे नमः
ओम् अन्नानांपतये नमः
ओम् अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायकाय नमः
ओम् अनुपमेशाय नमः
ओम् अनित्यनित्यरूपाय नमः
ओम् अनवद्याय नमः
ओम् अनावृताय नमः
ओम् अनाद्यतीताय नमः
ओम् अनेकरत्नमाणिक्य सुधाधाराय नमः
ओम् अनेककोटि शीतांशुप्रकाशाय नमः
ओम् अनन्तवेदवेदान्त सुवेद्याय नमः
ओम् अनेककोटि ब्रह्माण्डाधारकाय नमः
ओम् अनन्तानन्दबोधाम्बुनिधिस्थाय नमः
ओम् अनुपम महासौख्य पदस्थाय नमः
ओम् अनित्य देह विभ्रान्ति भञ्जकाय नमः
ओम् अनिन्द्रियाय नमः – २४०

ओम् अनन्त करुणाय नमः
ओम् अनित्य रूपाय नमः
ओम् अनादिमूल हीनाय नमः
ओम् अनादिमल संसाररोगवैद्याय नमः
ओम् अनन्त तेजसे नमः
ओम् अनन्त जगज्जन्मत्रान संहारकारणाय नमः
ओम् अनन्त योगाय नमः
ओम् अनादिमते नमः
ओम् अनेक रूपाय नमः
ओम् अनन्तशक्त्ये नमः
ओम् अनादि नित्य मूर्तये नमः
ओम् अनाहताय नमः
ओम् अनाश्रिताय नमः
ओम् अनित्यनित्यमासाय नमः
ओम् अनिर्देश्य वयोरूपाय नमः
ओम् अनुपमाय नमः
ओम् अनन्त सोम सूर्याग्नि मण्डल प्रतिमप्रभाय नमः
ओम् अनत कल्याण गुणशालिने नमः
ओम् अनन्त करुणाय नमः
ओम् अनुगाय नमः – २६०

ओम् अनादि बोधशक्ति शिखाय नमः
ओम् अनन्तशक्त्यस्त्राय नमः
ओम् अनलागमलोचनाय नमः
ओम् अनेकाय नमः
ओम् अनिलान्तकाय नमः
ओम् अनामरूपाय नमः
ओम् अनिष्टाय नमः
ओम् अनिष्टरूपाय नमः
ओम् अनिष्टदायकाय नमः
ओम् अनिष्टग्ने नमः
ओम् अनामयाय नमः
ओम् अनवरत करुणाय नमः
ओम् अनर्थ रूपाय नमः
ओम् अनन्तरूपधृते नमः
ओम् अनन्तवरदाय नमः
ओम् अनसूयाप्रियम्वदाय नमः
ओम् अनन्तविक्रमाय नमः
ओम् अनन्तमहिम्ने नमः
ओम् अनाथनाथाय नमः
ओम् अनादिशक्तिधाम्ने नमः – २८०

ओम् अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनियामकाय नमः
ओम् अनङ्गमदापहारिणे नमः
ओम् अनेकगुण स्वरूपाय नमः
ओम् अनन्तकान्ति संपन्नाय नमः
ओम् अनाकुल मङ्गलाय नमः
ओम् अनुपम विग्रहाय नमः
ओम् अनाधाराय नमः
ओम् अनन्तानन्द बोघाम्बुनिधये नमः
ओम् अनर्घ्य फलदात्रे नमः
ओम् अनाथनाथात्मने नमः
ओम् अनेक शर्मदाय नमः
ओम् अनिलभुङ्नाथवलयाय नमः
ओम् अनाकाराय नमः
ओम् अनन्जनाय नमः
ओम् अन्नानांपतये नमः
ओम् अनुपमरूपाय नमः
ओम् अनलरोचिषे नमः
ओम् अनन्तगुणाभिरामाय नमः
ओम् अनात्मने नमः
ओम् अनाथ रक्षकाय नमः – ३००
ஸ்ரீ ஸாம்பஸதாஶிவ அயுதநாமாவளி 
 ஓம் நம: ஶிவாய |

ஓம் அனந்த பாதா³ய நம​:
ஓம் அனந்த லோசனாய நம​:
ஓம் அனந்த பா³ஹவே நம​:
ஓம் அனந்த மூர்த்⁴னே நம​:
ஓம் அனந்த மூர்தயே நம​:
ஓம் அனாக³த லிங்கா³ய நம​:
ஓம் அன்னராஜாய நம​:
ஓம் அனணவே நம​:
ஓம் அனந்த விக்³ரஹாய நம​:
ஓம் அனன்யக்⁴னே நம​:
ஓம் அனாத்⁴யார்ய நம​:
ஓம் அனுக்³ராய நம​:
ஓம் அனர்த²க்⁴னே நம​:
ஓம் அனாதுராய நம​:
ஓம் அனந்த கல்யாண பரிபூர்ண மஹோத³யாய நம​:
ஓம் அனஸூயகாய நம​:
ஓம் அன்னமயாய நம​:
ஓம் அன்னதா³ய நம​:
ஓம் அனிர்விண்ணா ஶ்ரித ஜனாய நம​:
ஓம் அனபாயாய நம​: – 220

ஓம் அனாவேக்ஷ்யாய நம​:
ஓம் அனந்தவீர்யாய நம​:
ஓம் அனந்தமாயினே நம​:
ஓம் அனாதி³ நித⁴னாய நம​:
ஓம் அனந்த ரூபிணே நம​:
ஓம் அன்னானாம் பதயே நம​:
ஓம் அனந்தகோடி ப்³ரஹ்மாண்ட³ நாயகாய நம​:
ஓம் அனுபமேஶாய நம​:
ஓம் அனித்யநித்ய ரூபாய நம​:
ஓம் அனவத்³யாய நம​:
ஓம் அனாவ்ருʼதாய நம​:
ஓம் அனாத்³ய தீதாய நம:
ஓம் அனேக ரத்ன மாணிக்ய ஸுதா⁴தா⁴ராய நம:
ஓம் அனேக கோடி ஶீதாம்ʼஶுப்ரகாஶாய நம:
ஓம் அனந்தவேத³ வேதா³ந்த ஸுவேத்³யாய நம:
ஓம் அனேககோடி ப்³ரஹ்மாண்டா³தா⁴ரகாய நம:
ஓம் அனந்தானந்த³ போ³தா⁴ம்பு³னிதி⁴ஸ்தா²ய நம:
ஓம் அனுபம மஹா ஸௌக்²ய பத³ஸ்தா²ய நம:
ஓம் அனித்ய தே³ஹ விப்⁴ராந்தி ப⁴ஞ்ஜகாய நம:
ஓம் அனிந்த்³ரியாய நம​: – 240

ஓம் அனந்த கருணாய நம​:
ஓம் அனித்ய ரூபாய நம:
ஓம் அனாதி³மூல ஹீனாய நம:
ஓம் அனாதி³மல ஸம்ʼஸார ரோக³ வைத்³யாய நம:
ஓம் அனந்த தேஜஸே நம:
ஓம் அனந்த ஜக³ஜ் ஜன்மத்ரான ஸம்ʼஹார காரணாய நம:
ஓம் அனந்த யோகா³ய நம:
ஓம் அனாதி³மதே நம:
ஓம் அனேக ரூபாய நம:
ஓம் அனந்த ஶக்த்யே நம:
ஓம் அனாதி³ நித்ய மூர்தயே நம:
ஓம் அனாஹதாய நம:
ஓம் அனாஶ்ரிதாய நம:
ஓம் அனித்யநித்யமாஸாய நம:
ஓம் அனிர்தே³ஶ்ய வயோரூபாய நம:
ஓம் அனுபமாய நம:
ஓம் அனந்த ஸோம ஸூர்யாக்³னி மண்ட³ல ப்ரதிம ப்ரபா⁴ய நம:
ஓம் அனத கல்யாண கு³ணஶாலினே நம:
ஓம் அனந்த கருணாய நம:
ஓம் அனுகா³ய நம​: – 260

ஓம் அனாதி³ போ³த⁴ ஶக்தி ஶிகா²ய நம​:
ஓம் அனந்த ஶக்த்யஸ்த்ராய நம:
ஓம் அனலாக³ம லோசனாய நம:
ஓம் அனேகாய நம:
ஓம் அனிலாந்தகாய நம:
ஓம் அனாம ரூபாய நம:
ஓம் அனிஷ்டாய நம:
ஓம் அனிஷ்ட ரூபாய நம:
ஓம் அனிஷ்ட தா³யகாய நம:
ஓம் அனிஷ்டக்³னே நம:
ஓம் அனாமயாய நம:
ஓம் அனவரத கருணாய நம:
ஓம் அனர்த² ரூபாய நம:
ஓம் அனந்த ரூபத்⁴ருʼதே நம:
ஓம் அனந்த வரதா³ய நம:
ஓம் அனஸூயா ப்ரியம் வதா³ய நம:
ஓம் அனந்தவிக்ரமாய நம:
ஓம் அனந்தமஹிம்னே நம:
ஓம் அனாத²னாதா²ய நம:
ஓம் அனாதி³ஶக்திதா⁴ம்னே நம​: – 280

ஓம் அனந்தகோடி ப்³ரஹ்மாண்ட³ நியாமகாய நம​:
ஓம் அனங்க³ மதா³ப ஹாரிணே நம:
ஓம் அனேக கு³ண ஸ்வரூபாய நம:
ஓம் அனந்தகாந்தி ஸம்பன்னாய நம:
ஓம் அனாகுல மங்க³லாய நம:
ஓம் அனுபம விக்³ரஹாய நம:
ஓம் அனாதா⁴ராய நம:
ஓம் அனந்தானந்த³ போ³கா⁴ம்பு³ நித⁴யே நம:
ஓம் அனர்க்⁴ய ப²ல தா³த்ர நம:
ஓம் அநாத² நாதா²த்மனே நம:
ஓம் அனேக ஶர்மதா³ய நம:
ஓம் அனில பு⁴ங்னாத²வலயாய நம:
ஓம் அனாகாராய நம:
ஓம் அனன்ஜனாய நம:
ஓம் அன்னானாம் பதயே நம:
ஓம் அனுபமரூபாய நம:
ஓம் அனல ரோசிஷே நம:
ஓம் அனந் தகு³ணாபி⁴ ராமாய நம:
ஓம் அனாத்மனே நம:
ஓம் அனாத² ரக்ஷகாய நம​: – 300

..... தொடரும் .....

- Courtesy: Vasudevan Tirumurti @ "anmikam4dumbme"

No comments:

Post a Comment